Saturday, February 2, 2013

Berpaling.

Berlalu pergi dengan radang hati Kemudian berpaling semula Dengan mata genang berkaca Menanam harap. Rokok dipijak lumat "Klise!!!"

1 comment: