Wednesday, August 25, 2010

Baik-baik Saja

Kau berlari
Aku berjalan
Kau menyanyi
Aku berpuisi
Kau memandang
Aku melihat
Kau bercakap
Aku berfikir
Kau diam
Aku bisu
Kau luka
Aku baik-baik saja.

Kau berjanji
Aku bersumpah
Kau berlagu
Aku termanggu
Kau ketawa
Aku senyum
Kau rapuh
Aku patah
Kau hancur
Aku lebur
Kau kecewa
Aku baik-baik saja.

Hey,
aku memang begini
baik-baik saja

Kau?

2 comments: