Saturday, October 9, 2010

ap

Tetap mengharap
atau givap?
Ah aku cuma mau perap dalam gelap
lelap lelap dan lelap
daripada aku terus menerus fakap.

No comments:

Post a Comment