Thursday, June 23, 2011

telan ludah

dan bila kau tiada lagi telinga mahu mendengar kata hati kau,
kau pulang?

menjilat ludah yg kau muntah?


tp, aku bersyukur, kau masih sanggup jilat ludah jijik ini,
AKU

No comments:

Post a Comment