Wednesday, December 21, 2011

puisi mat pet.


Petak berkocak hitam putih.
Tadah tangan alas siku.
Rasa pataya bau tembakau jawa.
Busuk kita telan hidu jua.
Petak berkocak hitam putih.
Dikata iluminati ilmu mati.
Kalau sudah engkau ketahui
maka tak, takkan payah.
bukan tak payah,
tapi takkan payah.

Tak payah.

211211 2211jam. dari penulisan ke seni layar ke puisi paksaan.

No comments:

Post a Comment